Video
NASI KOTAK ENAK BALI

IKLAN
eXTReMe Tracker

Archive for the ‘Yong Sagita’ Category

Video Klip Lagu Bali – Yong Sagita – bungkung Pasubaya

Video Klip Lagu Bali – Yong Sagita – bungkung Pasubaya

Video Klip Lagu Bali – Yong Sagita – Lanang Wadon

Video Klip Lagu Bali – Yong Sagita – Lanang Wadon

Video Klip Lagu Bali – Yong Sagita – Ngipiang Tunangan

Video Klip Lagu Bali – Yong Sagita – Ngipiang Tunangan

Video Klip Lagu Bali – Yong Sagita – Yan Kalego

Video Klip Lagu Bali – Yong Sagita – Yan Kalego

Video Klip Lagu Bali – Yong Sagita – Semare Di Kedisan

Video Klip Lagu Bali – Yong Sagita – Semare Di Kedisan

Video Klip Lagu Bali – Yong Sagita – Ogel-Ogel Ikut Celeng

Video Klip Lagu Bali – Yong Sagita – Ogel-Ogel Ikut Celeng

Video Klip Lagu Bali – Yong Sagita – Lawar Galungan

Video Klip Lagu Bali – Yong Sagita – Lawar Galungan

Video Klip Lagu Bali – Yong Sagita – Ngiler-Ngiler

Video Klip Lagu Bali – Yong Sagita – Ngiler-Ngiler

Lirik Lagu Rap Anak Cenik Yong Sagita

Lirik Lagu : Rap Anak Cenik
Artis           : Yong Sagita

Sa dua telu papate dadi nenem

Teka mbok putu bapake kenyem-kenyem

Mekasa mekisi mekasa mekusu

Mekajat mekejit minab genit

Da becat da ngugu adeng-adengin

Da salah tampi

Da bas becat nyen cening mesuang munyi

Ingen ingenin da salah kaden

Luh putu ento anak timpal biasa

Kerasa rasa lebihan basa

Tutur rayu mepari basa

Nyen men ngugu sing ada apa

Mekana mekene mekata meketo

Metundak metundik

Mengenyar mengeyor aud kelor

Nadak ilang bayu lelor

Da becat da ngugu adeng-adengin

Da salah tampi

Da bas becat nyen cening mesuang munyi

Ingen ingenin da salah kaden

Luh putu ento anak timpal biasa

Setonden sanja ngenggalan manjus

Nyaluk peteng ilang meleceng

Tanpa pamit ngorahang kija

Meme tusing bisa ngorahang apa

Neng kaja neng kelod neng kangin

Neng kauh selaksak seliksik

Kerapat kerepet ilang dompet minab

Bapa ane nyopet

Da ngomel antosang bapa jumah

Yen teka bapa ngapgapin susu

Pang sida cening tumbuh sehat

Cerdas yen gede dadi nak meguna

Tuutang tindak beneh bapa

Entungan corah tepukin cening

Da ngulah ngugu sekancan

Pengajah pang tusing mani salah jalan

Lirik Lagu Yee..Kaden Nyen Yong Sagita

Lirik Lagu : Yee Kaden Nyen
Artis           : Yong Sagita

Kelap-kelap meselat jalan anak luh

Jegeg mabaju barak

Celana blue jin ketat meletat nganggo

Sepatu mehak tinggi

Ebokne apala nekep muane atenga

Penampilan setinut adung teken zaman cara jani

Aduh… aduh… hati dug dug serrr

Egal-egol lemuh jit gede bangkyang

Rengkyang nyonyone nyangkih

Kenehe ngimbang kambang milehan

Boya-boya tusing ja karuan

Rasa-rasane taen ipidan ya ketemu

Engsape sing dadi jak inget minab otak

Suba buntu

Aduh… aduh… hati dug dug serrr

Reff:

O… Mara inget yee ditu pidan taen tepuk

O… mara inget minab pidan taen ajak masuk

Masuk di TK… sing

Masuk di SD… sing

Masuk di SMP… sing

Masuk SMA… eh… kekamare

Minab mara taen saja

O… mara inget kaden nak nyen… nyen kaden