Video
NASI KOTAK ENAK BALI

IKLAN
eXTReMe Tracker

Archive for the ‘Widi Widiana’ Category

Lirik Lagu Celeng Guling Widi widiana

Lirik, Celeng guling, Saking Widi widiana

Yening pineh pinehang adi
Tresnan beeline ken adi
Tan bine sekadi toye ening
Ane membah uli gunung
Kedas tur suci nirmala

Dije mirib adi ngalih
Ane luungan teken beli
Tan bine sekadi batun buluan
Tresnan beeline memesik
Wantah adine sayangang

Reff
Meme bape sube setuju ngelah mantu beli
Celeng guling sube sedia kal anggon mesakapan
Ape mirib ane kuaangan sekale niskala
Nunas ice beli sesai apang side jangkep

Lirik lagu Dui Di Hati Widi Widiana

Mule panumayane irage mepalasan
De bes sanget sebetange
Mirib beli lekat sing buat adi
Ne taen kembang di hatin beeline

Manis tresnan irage ane bakat rasayang
Engkebang je melah melah
Apang tusing dadi dui dihati
Setate nusuk nyakitin kenehe

Reff
Yen sube tusing jatuh karmane
Yadiastun rage be pade tresna
Sinah sing bakal sida atep
Hidup bareng jak dadue
Jumunin je pada ngalih
Timpal hu…..wo…..pedidian

Lirik Lagu Lutung Puruh widi widiana

Lirik, Lutung Puruh, saking Widi widiana

Sekadi lutung sane ngidamang bulan
Bulan mesunggi lutung megaang
Rumasat dewek beli ngidamang iluh
Sane tuare side gelahang beli

Bulan nyinarin sekancan isin gumi
Ngude tusing dadi gelahang beli
Krane beli tresna kapining iluh
Beli nyadia ngantosang diastun mati

Reff
Bulan bulan gelahang gumi
Dingehang je titiang matembang
Angina angin suaran hati
Tekedang je rindu titiange
Kapining bulan
Dije jani titiang mengalih
Sayan paakang bualn sayan ngejohang
Bulan tampak bualn
Tulungin je tiang
Lutung puruh ngidamang rembulan

Lirik Lagu Dase Menit Widi Widiana

Lirik, Dase Menit, saking Widi Widiana

Mare liwat malam minggu, enu merase rindu
Rase kangen rase sayang mesise di hati
Miribang mare kerase guna-guna tresna
Kanti beli inguh paling tekening adi

Uleh-ulehang je adi jalan buin ketemu
Rase tusing nyidang beli jani naenang
Ade keh adi buka beli sedeng kasmaran
Kenyem manis adine satae mengode

Reff
Dase menit jalan mejumu ketemu
Dase menit saling canda saling rayu
Dase menit irage numpahang rindu

Oh bulan tekedang je rindu tiange
Oh bintang tekedang je salam tiange
Oh bulan tekedang je rindu tiange
Oh bintang tekedang je salam tiange

Lirik Lagu Sayang Widi widiana

Lirik, Sayang, saking Widi widiana

Rase tresna ne dihati, tusing ngidang baan ngengkebang
Sukat beli kacunduk ngajak adi nesi malu
Ne ngeranayang beli jatuh ati
Manis kenyem adine
Tusing ngidang ngengsapang, beli tresna kapining adi
Yadiastun rase tresnane, ade ane lakar malasang
Ento sing je dadi halangan buat irage numpahang tresna…

Reff
Dini beli satya mengantosang sepetekan adi
Jagi muktiang tresnane
Rase sepi ne raseyang beli
Yening adi tusing ade disisin beli

Dihati tuah adi, sane state keaptiang
Jejeh hati yening adi ngalahin beli ….sayang

Lirik Lagu Bulan Mekalangan Widi widiana

Lirik, Bulan Mekalangan, saking Widi widiana

Segalang galang ibintang nyunarin peteng
Rase enu ade kuangan nu rem rem ditu dilangite
Nanging yen ibulan endag menyarengin
Sinah lakar galang mekalangan

Seliang liang raseyang di kenehe
Kadi enu sebet raseyang nu uyang kadi nak kilangan
Nanging yening adi dini sareng beli seken liang kadi nutupin bulan
Keneh ngulayang

Reff
Awai beli kilangan adi rasa abulan sing jaan naar nasi
Nanging yening adi ade dini nasi pasil rase jaan gelekang
Sidekeh adi sesai nimpalin dewek beli dini
Ngenah galang keneh beli dini kadi bulan mekalangan

Lirik Lagu Sing Pragat Ban Nengil Widi Widiana

Lirik, Sing Pragat Ban Nengil, saking Widi widiana

Yadiastun adi sing pati bise memunyi…..
Uling liat uling sebeng uling kijapan peninggalan ngenah sebet
Hatine sungsut beli nawang sakaning tresna ne ade dihati

Masalah tusing je lakar pragat ben nengil
Beli jejeh beli takut lakar ngae tresnane luntur
Jalan adi lasang ngajak beli, deje adi mekelo buka kekene
Sing tawang ape kaden ngeranang ne

Reff
Adi apekeh ade munyin laksanan beeline pelih
Tong tegarang sambatang ken beli………..
De adi state mendep buke kekene
Sing ngidang pragat ban nengil
Dije keh ilang kenyemman manis adine
Rase makelone tusing nepukin men jani
Dije keh ilang kenyeman manis adine
Rase makelone tusing nepukin men jani
Ooo…..oo…oo..

Lirik Lagu Selingkuh Widi Widiana

Lirik, Selingkuh, Saking Widi widiana

Beli nelpun iluh to ngude sing ngangkat
Beli sms iluh to ngude sing bales
Mirib sibuk pesan iluh kanti sing dadi ganggu
Sedeng ngudiang iluh ditu ken beli sing je rungu

Sube uli aminggu iluh buke kene
Ngeranayang beli inguh kenken sujatine
Jani beli kanti ngelah keneh ne boye-boye
Ade kleteg di tangkah beli iluh sing satya
Beneh anake ngorahang resiko metunangan mejohan
Kal gampang kene gegodaan, bise-bise irage mepalasan

Reff
Yening iluh selingkuh beli bise kal selingkuh
Yening iluh memitra beli bise kal memitra
Yening iluh sing satya beli masih kal sing satya
Kanggoang amonto anggap irage sing jodoh

Lirik Lagu Gex Cantik Widhi Widiana

Lirik Lagu Gex Cantik. saking Widi widiana

h gek cantik ne liwat sebilang wai
Lemuh mangegol pejalane ngangenin hati
Ento ngaenang keneh beli bingung pedidi
Tusing terase batis beli ngenjekin gumi
Beli mabuk ke payan……..
Dadikeh beli ngajak kenalan……

Eh gek cantik ne liwat sebilang wai
Makenyem manis tur misi sujenan di pipi
Seledet paninggalanne galak care pecut sakti
Kadi rase ngalahang jegegne widyadari
Beli mabuk kepayan…..
Dadikeh beli ngajak kenalan…..

Reff
Lemah peteng gex state bakat hayalang
Ngeranayang keneh beli melayang
Kidem kedatang muan gex ane kantenang
Beli care nak buduh kasmaran
Gex cantik tulungin beli mabuk kepayan
Gex cantik tulungin trima beli anggon tunangan….

Lirik Lagu Bajang Bali, Widi Widiana

Lirik Lagu, bajang bali, saking Widi Widiana

Yening madu bes lebian boye manis ane raseyang
Nyak buke sesenggakan manis mula ngemanesin
Yening rage tusing bise ngeretin sekancan kita

Ulian bangga pedewekan jegegge tuare kesandingin
Dini ditu keumbarang jegeg laksana tebu seke besik mengecapin
Ilang manis ampas luu……

Reff
Pedueggin ngabe rage inget inget adate kuno
Diastun pingit nanging sujati meguna
Eh ne bajang bali tekekin adapt budayane
Bajang bali luwihe tampe sanding
Jalan jani bareng bareng melajahang pedewekan
Pang side ngajegang bali…