Video
NASI KOTAK ENAK BALI

IKLAN
eXTReMe Tracker

Archive for the ‘Trio Manis’ Category

Video Klip Lagu Bali – Trio Manis – Adi Ketimun

Video Klip Lagu Bali – Trio Manis – Adi Ketimun

Video Klip Lagu Bali – Trio Manis – Warsa Anyar

Video Klip Lagu Bali – Trio Manis – Warsa Anyar

Video Klip – Sana & Nia Paramita – Dedari Kahyangan

Video Klip Bali – Sana & Nia Paramita – Dedari Kahyangan

Lirik Lagu, Mengkeb-Mengkeb, saking Trio Manis

Judul, mengkeb-mengkeb, saking Trio Manis

Yen sing bani terang-terangan mirib nu ade rase
Takut-takutan melali ke umah tiang
Kanggoang je sube rage SMSan

Nak kaden beli sube nawang reraman tiang galakne care macan
Yen tiang nekang angguran
Liap-liep sebeng-sebeng  cagcag-cigcig sing karuan

REFF
Kanggoang mengkeb-mengkeb matunangan
Ngalih selah apang melah
Irage medemen-demenan
Ho…..ho….antiang tiang je ne nelpun malunan
Mejanji gen dije ketemu, ditu dogen tiang antiang ya…..ya….yaa…

Lirik Lagu, Adi Ketimun, Saking Trio Manis

Judul” adi ketimun, saking Trio Manis

Nyen anak eluh ane sing demen
Yen ngelah tunangan state dompet ne tebel
Dadi pegawe dikantoran ne state ngantiang
Pipis ceperan ape buin dadi calon pengusaha
Gejir-gejir ngantiang pipis komisi

Nden malu percaya ngajak anak muani
Ane tepuk dijalan ngajakin melali
Diastun bagus pipise tebel
Konden karuan luung isine
Kenehe sing je kanggo yan ngelah kurenan abesik

Reff
Di jumah beli demen nagih nyicip- nyicipin
Ane tepuk ibi peteng selem manis gigine gingsul enyen ento
Dugas puan tepukin tiang beli ngandeng nak eluh
Selegenti ganti ganti pasangan
Ngaku adi misan ngaku timpal megae
Di kantor beeline ngaku mindon beli
Ane ngajakin melali sujatine ento tuah
Adi adi ketimun

Adi-adi ketimun dije bedak ditu mare cegut beli ho…ho…
Adi-adi  adi ketimun idije bedak cegut beli lantas kutang…

Lirik Lagu, Kejodohang, Saking Trio Manis

Judul, Kejodohang, Saking Trio Manis

Yen unduk tresnan meme bape ken tiang
Kadi toyene membah tusing taen kepegatang
Menyangkol manyuun rase tiang menampi
Mirib ngantos mati, sing side lakar kewalesang

Ne jani tiang sube menek bajang
Be nawang ne madan tresna ane sujati
Sube ngelah pilihan nak muani tresnain tiang
Ngude dewek tiang kejodohang
Ngajak nak muani elenan…

Reff
Kambang-kambang tindakan batise sekadi anak tusing ngelah tujuan
Keweh-keweh baan tiang mangisinin
Pengidih meme bape tekening tiang
Ampurayang….tusing bani tulah teken rerame
Ampurayang….sing side tiang nyalanin tresna ulian memaksa

Lirik Lagu, Sa Dua Telu, Saking Trio Manis

Judul, Sa Dua Telu, Saking Trio Manis

Se dua telu papate dadi nenem
Yen nepuk barang baru bapake kenyem-kenyem

Sebilang tepuk dewek beli
Rase sakit hati nusuk-nusukin dewk tiang kerase mati
Yen tawang beli bengelah kurenan kanti dadue
Ngude state beli tetep rayu-rayu tiang

Sing bani ho…ho…ooo, dadi kurnan simpenan
Sing juari owo….owo…ooo, dadi omongan anak
Yen seken-seken yen saje-saje yen beli demen seken kal nyuang dewek tiange
Kal ngajak nganten, ngajak mulih beli
Tiang sing demen manis di bibih, nanging memunyi dasar muani
Yen konden bakat ngajak melali ngepung-ngepungin

Reff
Dasar muani lebian buaye, dasr nak muani lebian buaye
Setate lebian itungan
Dasar nak muani jani lebian rayuan, tusing pilih-pilih bulu…uu..
Nyake janda ane sube ngelah pianak dadue
Nyake tue reyot ne penting ngidang mekibe
Sing gemes, sing gemes, geli ah, geli ah…
Yen tiang dadi simpenan beli…