Video
NASI KOTAK ENAK BALI

IKLAN
eXTReMe Tracker

Archive for the ‘Trio Januadi’ Category

Video Klip Lagu Bali – Trio Januadi- Pucuk Rejuna

Video Klip Lagu Bali – Trio Januadi- Pucuk Rejuna

Video Klip Lagu Bali – Trio Januadi- Dina Galungan

Video Klip Lagu Bali – Trio Januadi- Dina Galungan

Video Klip Lagu Bali – Trio Januadi- Aget

Video Klip Lagu Bali – Trio Januadi- Aget

Video Klip Lagu Bali – Trio Januadi- Mancing lindung

Video Klip Lagu Bali – Trio Januadi- Mancing lindung

Video Klip Lagu Bali – Trio Januadi- Cuci Mata

Video Klip Lagu Bali – Trio Januadi- Cuci Mata

Video Klip Lagu Bali – Trio Januadi- Gek Rani

Video Klip Lagu Bali – Trio Januadi- Gek Rani

Video Bali – Trio Januadi – Kode Alam

Trio Januadi – dengan lagunya yang berjudul ” Kode Alam”.  Sumber video : Youtube.

Video Lagu Bali – Trio Januadi – Natad Termos

Trio Januadi – dengan hit terbaru “Natad Termos”.

Lirik Lagu, Pilihan Sujati, Saking Trio Januadi

Judul, Plihan Sujati, Saking Trio Januadi

Yan dadi keh beli jujur adi sing je jegeg san
Yan dadi beli ngorahang potongan adi sing je melah pesan
Nanging boye je ento ne alih beli
Sawirih adi ngelah ke jegegan sujati
Jegeg adine uling dasar hati

Saje liu nak ngorahang beli belog ngalih tunangan
Yen mone the bagus beli aluh kone ngalih pasangan
Amonto gen singidang beli kal mogbogin
Adi ngelah pilihan, pilihan ane suajti
Jele melah adine beli ne ngelahang

Reff
Anggon gene mengelah tunangan jegeg
Yen sube mekurenan sing dadi ajak tuyuh
Anggon gene mengelah kurenan jegeg
Sing pati bise megae jeg pragat mesuluh
Sugih keneh ne arepang beli
Jegeg adi kejegegan sujati

Lirik Lagu, Pianak Bapak Komang, Saking Trio Januadi

Judul” Pianak Bapak Komang, Saking Trio Januadi

Pianak ne bapak komang
Pianak ne bapak komang
Aduh jegeg nyelolet
Mirib mare plekutus tiban, sai liwat diwangan tiang
Mekenyem manis ngae hatine deg deggan….

Pianak ne bapak komang
Pianak ne bapak komang
Tonden ngelah tunangan
Sing taen ade nganggurin, ne liu anak ngenehin termasuk tiang
Kenehe sanget ngedotang…….

Pianak ne bapak komang
Pianak ne bapak komang
Sai bakak hayalang
Edot tiang nganggo tunangan, keme mai lakar edengang
Ngelah tunangan jegeg ayu kulit putih gading potonganne langsing
Pasti nu perawan tingting…..

Reff
Weh…..pak komang..pak komang
Deje galak yening tiang nganggur kemu…..ngangurin iluh komang
Sing……tusing ngidang..tusing ngidang……
Tusing ngidang nambakin keneh tiange, ngangurin iluh komang
Ngude pianak bapak jegeg, ngude pianak bapak ayu
Ane ngae tiang state buduh paling
Pianak bapak komang mule edotin tiang
Pianak bapak komang mule kenehin tiang