Video
NASI KOTAK ENAK BALI

IKLAN
eXTReMe Tracker

Archive for the ‘Pitiek band’ Category

Video Klip Lagu Bali – Pitiek Band – Duman Idup

Video Klip Lagu Bali – Pitiek Band – Duman Idup

Video Klip Lagu Bali – Pitiek Band – Ketara Adi Ketara

Video Klip Lagu Bali – Pitiek Band – Ketara Adi ketara

Video Klip Lagu Bali – Pitiek Band – Bintang Di Langit Ubud

Video Klip Lagu Bali – Pitiek Band – Bintang Di Langit Ubud

Lirik Lagu Ngadenang Beli Mati Pitiek Band

Lirik Lagu “Ngadenang Beli Mati” Pitiek Band

Uli pidan…beli bertahan to ulian beli demen
Uli pidan…beli ngantosang to ulian beli sayang

Diam-diam sube ngelah demenan
Tepuk beli adi sedeng asik SMSan
Kadi rase tresnan beli dibuang-buang sayang

Ngadenang beli mati ketimbang beli nyakit hati
To ulian ragan adi
Ngadenang beli mati ketimbang buduh pedidi
Kadong beli cinta mati jak adi

Lirik Lagu Kumbasari Pitiek band

Lirik lagu spesial “Kumbasari” saking Pitiek band:

Rikale malam minggu tiang jalan-jalan
Ngilangang kenehe inguh sing ngelah gegelan
Timbang-timbang bengong pedidi bise nyakit hati
Melahan jani melali ke Kumbasari

Sawetare tengah lemeng tiang neked ditu
Basang seduk  oooo….ngetor ngojog dagang si bucu
Sing medaye dagange jegeg pokokne sexi
Meled pesan keneh tiang makenalan

Iluh …dagang nasi iluh….jegeg gati
Iluh …bajang sexi iluh….sambatang adane jani

Lirik Lagu Peduman Idup Pitiek band

Lirik lagu saking Pitiek Band, Peduman Hidup.

Ngude jelek nasib tiange..numitis hidup di gumine
Nasib sial state nimpalin uli cerik kanti kelih
Uli pidan. Sing taen maan kasih sayang meme bape
Uli pidan. Meme bape state pragat meyegan

Yen dadi ben tiang madingang gumine
Yen dadi ban tiang memuter jarum ejam
Keto mare keneh tingae

Yen ade keh anak ngadep hidup bagia tiang kal sanggup meli
Diastun ulian meutang
To…..nak mare kenen tiange

Tiang iri nepukin anak
Hidup rukun tentram bahagia
Jeg meimpas ajak hidup tiang hidup state meseselan
Uling pidan tiang sing taen maan kasih sayang meme bape
Uli pidan meme bape state pragat meyegan jeg meyegan

(kembali ke reff)

Lirik Lagu Ketare adi Ketare Pitiek Band

Lirik lagu Ketare Adi Ketare saking Pitiek band :

Nake ngorang ibi sanjae adi ngelingkung
Padahal sube mejanji mlali meli plecing kangkung 2x
Adi mlali ngajak timpal beli ngabe mobil pelung
Adi ngaenang beli sakit hati sube prustasi
Dibi sanje galang bulan kajeng kliwon

Nake ngorang ibi sanje adi ngelingkung
Padahal sube mejanji kepeken klungkung
Adi melali ajak timpal beli ngabe mobil
Adi ngaenang beli sakit hati sube prustasi

Dibi sanje………ketare.. adi..ketare..ketare..adi memitre
Ketare adi memitre ajak timpal beeline uu….ye…ye 2x
(kembali ke reff)

Lirik Lagu Pitiek Band Bintang di Langit Ubud

Lirik Lagu : Bintang di Langit Ubud
Artis            : Pitiek Band

Desiran angin peteng
Nusuk ukudane
Mejalan pedidi
Ngengsehang

Dinatah langit Ubud
Batise mesandekan
Nolih langite
Mekenyem

Ade ipiane megantung ditu
Ade tetujone mesinar ditu

Reff :
Kerasa dayuh hatine
Kesapa bintang ane ngiasin
Mekite limane nyujuh
Bintang di langit Ubud