Video
NASI KOTAK ENAK BALI

IKLAN
eXTReMe Tracker

Archive for the ‘Lolot’ Category

Video Klip Lagu Bali – Tiari Bintang -Swalapatresna

Video Klip Lagu Bali – Tiari Bintang -Swalapatresna

Video Klip Lagu Bali – Lolot – Tresna Memaksa (Ajak luh Sari)

Video Klip Lagu Bali – Lolot – Tresna Memaksa (Ajak luh Sari)

Video Klip Lagu Bali – Lolot – Cek Cek

Video Klip Lagu Bali – Lolot – Cek Cek

video klip lolot band lacur idupe

video klip lolot band yang berjudul lacur idupe

Video Klip – Lolot – Dagang Kopi Jegeg

Video Klip Bali – Lolot yang berjudul Dagang Kopi Jegeg.

Lirik Lagu, Metilar Tampa Gatre, Saking Lolot

Judul, Metilar Tampa Gatre, Saking Lolot

Kadi neket bungkung pasubaye ring triji
Nyihnayang tresnan beli ne sujati
Karikeh wenten galah adi tan side metemu
Ngubadin rase rindu beeline kapining adi, ne sayangang

Dugas kapertame beli metemu adi
Kenyem manis adi nganyudang manah beli
Nadak sare beli kejatuh tresna kapining adi
Uyang paling rase bayu state inget ken adi, ne sayangang

Reff
Oh adi sekadi widyedari ngudiang adi ngalahin dewek beli
Ah adi ane sayangang beli, beli misadya ngantosang ragan adi ne sayangang……..

Sue sampun ragan beli mengantosang
Mirib adi sampun engsap kapining beli….
(kembali ke reff)

Lirik Lagu, Tresna Guyu-Guyu, Saking Lolot

Judul” Tresna Guyu-Guyu, Saking Lolot

Mule saje mule adi jegeg
Kulitne putih lan kenyemne manis
Mule saje liu anake ngedotang
Nanging adi tusing je meboye
Ade ane ngabe mobil merci
Ade ne masih ngabe sepede jengki
Nanging adi tusing je lakar memilih
Ne penting jani pang maan meseneng-seneng

Sube liu anake pade nyambatang
Tresnan adine kadi ye isemal
Kecag-kecog di duur punyan kayune
Konden tawange sakitne yening ulung
Enden malu, enden malu je adi
Yadiastun ragan beli ngelemesin
Beli boye tresna teken ragan adi
Ne penting jani pang maan milu menyicipin

Reff
Beli tresna tuah guyu-guyu
Demen beeline tuah dinafsu
Beli tresna tuah guyu-guyu
Demen beeline tuah dinafsu

lirik lagu” hay bali rock alternative, saking lolot band

judul” hay bali rock alternative, saking lolot band

Hay…. bali rock alternative anggen jalaran mesikian
Hay….bali rock alternative dumogi side keterima

Rase bagia titiang side rauh meriki ngibur ida dane
Dumogi je side ngawe manah liang pakedek pakenyem
Ngicalang susah hati ngicalang rase sepi  mangde nemu bahagia
Seurip irage…..

Reff
Hay bali rock alternative anggen jalaran masikian
Hay bali rock alternative dumogi side keterime

Arte muah brane, utawi jabatan boye je pengambang
Irage mekumpul irage matembang, tembang rock alternative
Ngiring je masikian sareng-sareng matembang
Tembang rock alternative dumogi ngeledangin…….
(kembali ke reff)

lirik lagu” ulian punyah, saking lolot band

judul” ulian punyah, saking lolot band

Ulian punyah adi megatang tresnane kapining beli
Ulian punyah adi mengalahin beli hidup pedidi

Beli nu demen ngalih timpal pakedek pakenyem sambilang metuakan
Yadiastun beli memunyah ngelimurang manah ngawe kenehe liang

Reff
Ulian punyah adi megatang tresnan kapining beli
Ulian punyah adi mengalahin beli hidup pedidi

Ketimbang mangkin hidup beli kadi ye bebek
State anggonang adi
Rarisang mangkin ragan adi metilar ring beli
Rereh tetujon adi
(kembali ke reff)

lirik lagu” meong garong, saking lolot band

judul” meong garong, saking lolot band

Meong-meong garong idup di gumine
Meong-meong garong ngaji nguber bikul
Meong-meong garong idup di gumine
Meong-meong garong petengne bagi hasil

Reff
Meong garong sing bani jak bikul takut sing maan bagian
Meong garong sing dadi andelang solahne patuh ken bikul

Meong-meong garong ade nganggo dasi
Meong-meong garong ade ngabe bedil
Meong-meong garong ade ngabe palu
Meong-meong garong kejar-kejir duur kursine

( kembali ke reff)