Video
NASI KOTAK ENAK BALI

IKLAN
eXTReMe Tracker

Archive for the ‘Dek Ari’ Category

Lirik Lagu Dueg Ngengkebang Dek Ari

Lirik lagu “Dueg Ngengkebang”, Dek Ari

Intro, Dueg dueg ban ngengkebang
Dueg dueg ban ngitungang
Mule saje demen yen ngelah tunangan nanging bingung masih yen liunan
Mekejang jegeg kanti bingung nganggurin malam minggu
Aduh kenken abete medaye apang sing ketare

Intro,, Sing je sombong tusing masih bes ngajumang
Ulian bibihe lemuh yen mesuang rayuan
Mekejang enyak mirib ento ngranayang
Mekejang bakat anggon tiang tunangan
Kewale paling ban tiang jani lakar ngitungang….

Reff,, Hari jumat dewik ne ngetenin ngajakin melali….
Malam minggu luh putu luh ayu  masih ngajak pesu
Kenkenang ban tiang jam pitu pang be ditu
Kenkenang ban tiang apange tepat waktu
Apang sing ketare ngelah tunangan liu…..
Dueg- dueg ban ngengkebang
Dueg- dueg ban ngitungang
Dueg- dueg ban ngengkebang
Dueg- dueg ban ngitungang….

{ Kembali ke intro 2}

Lirik Lagu Cowok Matre Dek Ari

Lirik lagu Cowok Matre, Dek Ari

Intro, Tumben- tumben ngerasayang aget dikenehe
Ulian liunan gegelan mirib ento ngeranayang
Yen nuju sing ngelah pipis ade tongos tiange ngidih
Yen nuju sing ngelah rook jeg tunangane dogen orin meliang bates duang katih

Intro,, Agete ngelah gegelan mekejang be megae
Ade ne dadi pegawe ade bos dagang kere
Mekejang neang sekaye tur ye masih man gajih gede
Mekejang nu ye nyak adung tur tresne ken dewek tiang
Oh liang kenehe…….

Reff,, Iluh komang dine dibi meling jaler teken baju
Desak ayu buin mani ngajak pesu lakar meliang sepatu
Luh wayan sari sai ngemang bekel melali skeet kanti satus tali…..

{ kembali ke intro 2 }