Video
NASI KOTAK ENAK BALI

IKLAN
eXTReMe Tracker

Archive for the ‘Ari Sinta’ Category

Video Klip Lagu Bali – Ari Sinta – Mantu Cager

Video Klip Lagu Bali – Ari Sinta – Mantu Cager

Lirik Lagu, Mantu Cager, Saking Ari Sinta

Judul, Mantu Cager, Saking Ari Sinta

Yen tiang ngorahin beli bes sanget
De orange kemig krane tiang mrase ngelah….beli….
Diapin status rage mare madan metunangn
Kewale banjarane be pade nawang….beli…
Pepes beli nginep jumah tiange

Yen minum asloki duang sloki gen
Sing kenken mirib anggo ngangetang dingin tangkah….beli..
Kewale ngude kanti ngacuh munyin beli keme mai sebilang menganggurin tiang
Mebo arak mebo tuak peninggalane barak

Reff
Bapan tiang sai nyatuang beli…….
Sing suke yening ngelah mantu ane demen memunyah
Cagerange mule dewek beeline
Dadi mantu mule mantu ne cager
Boye kene calon mantu ne cager-cager munyah
Bapan tiang ngalih mantu ne cager
Boye mantu ne cager memunyah

Lirik Lagu Uyah Sera Tabia Ari Sinta

Lirik lagu “Uyah Sera Tabia”, Ari Sinta.

Intro, Yen dadi tiang ngidih ken beli
Sing dadi nyelekang kurenan pedidi
Ulian sing taen nyeduhang kopi
Ulian sing taen nampingin darang nasi
Ento anggon alasan pang pesu uli jumah megedi….

Intro,, De kadene tiang tusing nawang
Kenken jelek solah beline disisi
Sai ngugulin anak luh bajang sai pesu nganggurin dagang kopi
Yen jumah ngaku tua yen pesu ngaku trune sing ngelah kurenan….

Reff,, Diapin medagang uyah sere tabie tiang tusing je elek
Diapin lemah peteng tiang megae ulian dadi buruh tukang suun
Timbang ngelah somah sing maan gajih bulanan ……
Kene titiang beli anggon titiang kurenan …..
Runguang dong ajinin tiang de bagus beli anggon mogbogin anak luh
Sing dadi…….

{ kembali ke intro 2 }