Video
NASI KOTAK ENAK BALI

IKLAN
eXTReMe Tracker

Author Archive

lirik lagu” nuri bin nurdin, saking 4WD

judul” nuri bin nurdin, saking 4WD

Adi mule sexi jegeg sekadi dedari yan tepuk ling duri
Gaya selebriti sepatu hak tinggi buin merok mini

Egal-egol adi mejalan kadi memori ngae beli homy
Inguh paling beli dot pesan makenalan
Ngajak ragan adi

Reff
Mare adi mekipek ngenah batun salak adine gede
Kone peteng madan I nuri lemah adi madan I nurdin

lirik lagu” luh putu, saking 4WD

judul” iluh putu, saking 4WD

Iluh putu tunangan beli
Ane tresnaen sayangang beli
Beli megedi lakar mewali, lakar mewali

Satyaken janji ngabe tresnane
Saling percaya rage jak dadue
Yan iluh rindu kangen ken beli
Rasayang beli ditu ring hati

Reff
Iluh bli mejanji
Satya teken tresnane
Iluh sampunang malih sengsaya teken beli
Iluh antosang beli, beli lakar mewali
Iluh pengidih beli, satya iluh teken janji

lirik lagu” satya metilar, penyanyi 4WD

judul” satya metilar, saking 4WD

De buin nyaru ngeling, disubane nyakitin atin beeline dini
Megedi iluh megedi
Sing ngidang buin beli, nerime iluh mewali
Engsapang je beli iluh
Engsapang je mekejang

Reff
Satya metilar tusing ngidang bli ngampurayang
Pengidih beli de buin
Iluh teke nyambat tresna

Sakit rase dihati, kadi tebek belati
Iluh nebek ring duri, megedi iluh megedi
Sing ngidang buin beli,nerima iluh mewali
Engsapang je beli iluh
Engsapang je mekejang
(kembali ke reff)

lirik lagu” no money no honey, penyanyi 4WD

judul” no money no honey, saking 4WD

No money no honey…sing ngidang melali
No money no honey…sing ngidang melali

Pipise telah, tunangan sing ngelah
Sing taen maan galah dadi nak ngelah
Peteng lan lemah state nyeselang manah
Pragat memunyah nyaruang kenehe benyah
Aaa….umure sube ngancan wayah
Aaa….sekadi macan pawah

Keneh melali kemu nganggurin yuli
Sing mikir gengsi diastun mejalan kaki
Ked jumah yuli ditu sube parkir mercy
Tiang sing juari terpaksa angkat kaki
Aaa…umure sube ngancan wayah
Aaa…sekadi macan pawah

Reff
No money no honey….sing ngidang melali
No money no honey….tiang bengong pedidi
No money no honey….sing ngidang melali
No money no honey….tiang bengong pedidi

lirik lagu” suud gus, penyanyi 4WD

judul” suud gus, saking 4WD

Kaden uling pidan cang be ngorahang
Deje cai buin nganggo keketo
Sabu lan ganja putaw extaci morfin heroin lime tlah metues
Sebilang peteng triping awak ci be ceking
Tengas-tenges care nak tengesan
Mate be ngelenteng bungut kejat kejit
Amah syaraf suud je monto gus

Reff
Kanggoang minum gus, ngajak timpal gus
Makedekan buin care ipidan
Kanggoang minum gus hepi-hepi gus
Ne penting irage tusing ngae benyah

Jani sube kadong pindah ci meumah
Makan gratis di LP krobokan
Ditu ci mekrangkeng ngeling meseselan
Kaden ling pidan cang be ngorahang
(kembali ke reff)

lirik lagu” iluh mai luh, saking 4WD band

judul” iluh mai luh, saking 4WD band

Iluh tusing je melati tusing je mawe ring hati
Nanging ade iluh dini miik dikeneh beeline
Iluh tusing je rembulan tusing je bintang nyunarin
Nanging ade iluh dini galang di keneh beeline

Iluh tusing je sang putri tusing je ratu sejagat
Nanging jegeg paras iluh kadi dewi ring kayangan
Sebilang iluh nimpalin keneh uyang dadi liang
Diastun iluh tusing gelah beli……..

Reff
Iluh mai luh beli dot ketemu buin jak iluh
Iluh mail luh beli rindu mekite ngelut
Iluh mail uh uyang paling beli ngenehang iluh
Mai luh..beli mekita niman iluh…luh…luh..luh..luh…luh…
Mekita niman iluh…luh…luh…luh…luh…

lirik lagu” sepi lais, saking namaste band

judul” sepi lais, saking namaste band

Jani ade cerita satua tuare ade
Jatme sane lobe kapining tresna
Mebikas ane boye metingkah care buaye
Liu daye liu ye lebian dosa
Ayu..we..yo….
Ayu..we…yo…..
Ayu..we…yo…

Jani dingehang beli deje lebian munyi
Apang tusing dadi bohong sejati
Dine mani apuan bin mani ke buleleng
Bin mani bin puan sing ade keleng
Deje beli ngobral janji
Janji sing mebukti apange bin dan dadi lelipi
Ngebog dini ngebog ditu nusuk dini nusuk ditu
Penyakit ragane sube ngantiang
Sepi….. lais……………….
Sepi…… lais……………….
Sepi…..lais…………
Sepi ……lais…………

Yen beli sube kene jeg pasti dineraka
Ditu beli ketemu sang suratma, bikas beli bikas lipi setate dimemori
Padang bay bukit jati
God bay beli ho……………….

lirik lagu” buktiang aji kecupan, saking ray peni

judul” buktiang aji kecupan, saking ray peni

Tatkale tresna ade dini mentik dihati
Nadak hati mebunga-bunga
Adi nerima tresnan beli
Ane sujati ho…ho….
Nanging mare di munyi

Kecup je adi…. Pipin beline
Apang mebukti tresnane
Ento pinake cihne tresnane metu uli di dasar hati
Ditu mare ade sayang
Ditu mare ade tresna ne sujati

Reff
Sampunang adi salah tampi kapining beli
Indik napi pengidih beeline sane aptiang
Wantah tresna ne sujati ho….ho…
Saking manah suci sujati
(kembali ke intro)

lirik lagu” memori tresna, saking be band

judul” memori tresna, saking be band

Rikale dine wengi
Beli inget ken adi
Dugas ipidan metunangan
Disisin pasihe numpahang tresna
Ngucapang janji saling satya

Reff
Dije…jani ragan adine
Enu keh adi inget ken janji tresna jak beli
Wantah ken adi kal abe beli kanti mati

Kerase sing percaya
Nerima unduke
Ngude kekene pejalan karma..
(kembali ke intro)

lirik lagu” hay bali rock alternative, saking lolot band

judul” hay bali rock alternative, saking lolot band

Hay…. bali rock alternative anggen jalaran mesikian
Hay….bali rock alternative dumogi side keterima

Rase bagia titiang side rauh meriki ngibur ida dane
Dumogi je side ngawe manah liang pakedek pakenyem
Ngicalang susah hati ngicalang rase sepi  mangde nemu bahagia
Seurip irage…..

Reff
Hay bali rock alternative anggen jalaran masikian
Hay bali rock alternative dumogi side keterime

Arte muah brane, utawi jabatan boye je pengambang
Irage mekumpul irage matembang, tembang rock alternative
Ngiring je masikian sareng-sareng matembang
Tembang rock alternative dumogi ngeledangin…….
(kembali ke reff)